Chung cư Suntory Bay hấp dẫn khách hàng từ cái nhìn đầu tiên