Chung cư The Matrix One – ý tưởng độc đáo, thiết kế tinh hoa