Đánh giá thiết kế không gian văn phòng làm việc phong cách cổ điển