Dịch vụ không gian resort, khu nghĩ dưỡng nhà hàng ăn uống