Dự án đất nền Cát Bà Amatina được sự quan tâm bởi các tập đoàn Nước ngoài