Dự án Masterise Marina One Masterise Group Vẫn chưa có dấu hiệu “Hạ nhiệt”