Giá thiết kế và thi công không gian thẩm mỹ viện tính tiện dụng cao