Giá trị điich thực khi thiết kế nội thất nhà hàng thức ăn nhanh chuyên nghiệp