Khu dự án Kinh Riverside Long An được sự quan tâm bởi các tập đoàn Nước ngoài