Khu Oyster Gành Hào cuộc sống hòa mình vào nhịp phát triển sôi động