Những lý do chung cư Emerald 68 Lê Phong nhiều sản phẩm nhưng vẫn “cháy hàng”