Pháp lý bền vững của Chung cư cao cấp cho thuê The Prince Residence